Hur tar man reda på hur någon mår?

Det är bara just nu som vi kommer ihåg hur vi mår!

Internet

  1. Med hjälp av en enkel handenhet kan patienten samla information om sin egenupplevda hälsa.
    Systemet kan sedan analysera insamlad data och presentera en grafisk bild över patientens hälsa.

System Magda är lösningen

Cunctus AB är verksamt inom mobile Health care med ett system för ePRO(electronic patient reported outcome).

Vårt system heter System Magda och används både för kliniska studier och vid enskild patient rapportering.


Insamling av egenupplevd hälsa vid bestämda tidpunkter över tid ger god kvalitet och relevans i kartläggning av hälsa.

Short information in englishStart_files/System%20Magda%2020111014_CRO_eng_print.pdf